Genel bilgiler

GDCC'nin sundukları:

 • 475’dan fazla bilgisayar ünitesi ile, gün bazında kurum içi 30 dilden fazla ve toplam olarak 40 dilden fazla kaplıyor.
 • Yılda 300+ proje için 350,000+ mülakat gerçekleştiriliyor.
 • B2B grupları (IT, Mali, Kıdemli yöneticiler & Sağlık Hizmeti ) & Tüketici. Müşteri memnuniyeti anketleri ile geniş deneyime sahip.
 • ISO 20252 ve 27001 sertifikalı
 • GDPR ve TCPA standartlarına uyumlu
 • Görüşmelerin %100'e kadar dijital kayıt
 • Ilgili tüm pazarlar için tecrübeli İngilizce konuşan bir ekipten tek irtibat noktası
 • GDCC 27 AB ülkesinin tümünü herhangi bir dış kaynak kullanmadan kendi bünyesinde yönetebilen ve tüm pazarlar için anadili konuşan elemanlarla çalışan tek veri toplama şirketidir
 • Kompleks çok dilli ve çok zaman dilimli projelerin programlanmasında kurum içi uzmanlık
 • İstenilen örnekleme konusunda uzman yardım
 • CATI platformumuzun (Nebu), Confirmit veya Dimensions gibi diğer platformlarla entegrasyonu. Nebu, Confirmit, Dimensions, NIPO, CfMC, Askia ile çevirici entegrasyonu
 • Önizlemeli (preview) ve öngörülü (predictive) arama
 • SPSS, ASCII veya başka bir formatta veri teslimi
 • GDCC'nin son senelerdeki müşteri memnuniyeti skoru sürekli olarak 8.3, NPS derecelendirmesi 35%