Müşterilerimiz

GDCC dünyanın önde gelen (pazar araştırma) kurumları için veri toplama çalışmaları yürütüyor. Müşterilerimizle genellikle  kurduğumuz uzun vaadeli ilişkilerimizle övünç duyuyoruz ve çalışmalarımızın büyük bir kısmı memnun müşterilerimizden oluşur.

TNS_50px       GFK_50px        Ipsos_50px       Maritz_50px     ORC_50px       Nielsen_50px