Veri Toplama

Saha çalışma telefon merkezi

GDCC ofislerimizin bulunduğu konumlardan, anadili anketör ekibi ile, dünyayı kapsıyabiliyoruz. Şubelerimizin hepsi aynı CATI platformunu kullanıyor ve en gelişkin birleşik çevirici yapılandırması ile çalışıyor (Bilgi formuna bakınız).

GDCC hem tüketici hem de işletme sektörlerinde üst düzey, kalite odaklı CATI hizmetleri sunmaktadır ve birçok endüstride geniş deneyime sahiptir. Bununla birlikte, bireysel endüstrilere odaklanmak yerine, görüşmelerimizin kalitesine bağlılığımızın ve CATI çalışmalarımızın özelliklerinin, başarıya yol açtığına inanıyoruz.

 

Karma yöntem

Web'in büyümesiyle veri toplama projelerini yürütebilmek için, hem Web hem CATI yöntem bilim kombinasyonları kullanmak büyük bir potansiyel haline gelmiştir. Örneğin, bu yaklaşım ‘ikna etmesi zor olan’ katılımcı adaylarını bir web araştırması icin telefon üzerinden eleme amaçlı, veya bir online anketin kotalarını CATI kullanarak tamamen doldurmak için kullanılabilir.

 

Çevrimiçi Anketler

CATI saha çalışmaları, günlük bazda yaptığımız çalışmaların temelinde yatıyor olmasına rağmen, daha büyük bir (CATI) projenin parçası olduğu sürece, çevrimiçi anketler yürütme kapasitesinede sahibiz.